فهرستي از هزينه هاي قابل پرداخت از محل دارائيهاي صندوق در اساسنامه قيد شده است . برخي از اين هزينه ها نظير هزينه هاي طرح دعاوي به نفع صندوق يا عليه ارکان صندوق به طور کلي غير قابل پيش بيني بوده و به موضوع دعاوي و مراحل و سرعت پيشرفت آنها بستگي دارد . برخي از هزينه ها نظير هزينه هاي تاسيس و هزينه هاي تشکيل مجامع صندوق با تصويب مجمع صندوق از محل دارائيها ي صندوق پرداخت مي شوند . برخي ديگر از هزينه ها نظير کارمزد معاملات هزينه سود تسهيلات بانکي هزينه نگهداري اوراق بهادار بي نام صندوق يا هزينه نقل و انتقال وجوه صندوق از طريق مذاکره مدير صندوق با ارائه دهندگان اين خدمات و تسهيلات تعيين مي شود .به طور کلي هزينه هاي صندوق سرمايه‌گذاري اوج ملت به دو بخش به شرح ذيل تقسيم مي گردند :

هزينه هايی که از محل دارائي هاي صندوق قابل پرداخت می باشند:

عنوان هزینه

شرح نحوه محاسبه هزینه

هزینه‌های تأسیس

معادل نیم درصد وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 150 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق.

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 100 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول يك‌سال مالي با اراية مدارك مثبته با تایید متولی صندوق.

کارمزد مدیر

سالانه یک درصد از متوسط روزانۀ ارزش سهام و حق تقدم سهام موجود در صندوق، سالانه 0.2 درصد از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند 2-2-1 و سالانه 1.3درصد از سود حاصل از گواهی سپردۀ بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایهگذاری در گواهی سپردۀ بانکی و سپردۀ بانکی به علاوۀ 5 درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار

کارمزد متولي

سالانه 0.02 درصد از متوسط روزانة خالص ارزش دارایی‌های صندوق، که حداقل 300 و حداکثر 400 میلیون ریال خواهد بود.*

کارمزد ضامن  نقدشوندگی

سالانه یک در صد هزار از متوسط روزانه ارزش دارایی های صندوق*

حق‌الزحمه حسابرس

سالانه مبلغ ثابت صد و پنجاه (150) میلیون ریال

حق پذیرش‌و‌عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها

سالانه مبلغ 250.000.000 ریال هزینه ثابت

سالانه 5.000 ریال به ازای هر سرمایه­گذار دارای واحد سرمایه ­گذاری

مبلغ 800 ریال به ازای هر درخواست صدور و ابطال ثبت شده در نرم افزار

سالانه 0.00005 از متوسط ارزش خالص دارایی­ ها تا سقف 30 هزار میلیارد ریال

سالانه 0.00003 از متوسط ارزش خالص دارایی­ ها از 30 هزار میلیارد ریال تا سقف 50 هزار میلیارد ریال

سالانه 0.000001 از متوسط ارزش خالص دارایی­ ها از 50 هزار میلیارد ریال به بالا

کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

پنج در صد هزار اندازه صندوق براساس مجوز تا سقف 5.000 میلیون ریال

*از محل گواهی سپردۀ بانکی و سپردۀ بانکی کارمزدی قابل احتساب نمی‌باشد.

 

 

هزينه هائي که بايد توسط سرمايه گذار پرداخت شود

عنوان هزينه شرح دريافت کننده
کارمزد صدور الف) بخش ثابت: مبلغ 20,000 ريال براي صدور هر گواهي سرمايه گذاري (در صورتيکه صدور گواهي سرمايه گذاري براي باقيمانده واحدهاي سرمايه گذاري ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمايه گذار تعلق نمي گيرد ) مدير
کارمزد ابطال الف ) بخش ثابت : مبلغ 20,000 ريال براي ابطال هر گواهي سرمايه گذاري 
مدير