امیدنمه صندوق


امیدنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1396/03/20 OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1396/12/23 تغییرات امیدنامه مصوب مجمع 23-12-1396در خصوص کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار تغییرات امیدنامه
1396/11/14 تغییرات امیدنامه مصوب مجمع 07-11- 1396 در خصوص تغییر مدیر ثبت و کارمزد مدیر تغییرات امیدنامه
1396/08/24 تغییرات امیدنامه مصوب مجمع 12-07-1396 تغییرات امیدنامه
1396/06/11 تغییر هزینه نرم افزار،کارمزد متولی و حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق تغییرات امیدنامه
1395/04/29 کاهش نرخ بازدهی پیش بینی شده سالانه صندوق تغییرات امیدنامه
1394/10/05 تغییر نوع صندوق، تغییر مقاطع پرداخت سود و تغییر هزینه ها تغییرات امیدنامه
1394/09/29 انتخاب روزنامه کثیرالانتشار تغییرات امیدنامه
1394/09/02 افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری تغییرات امیدنامه
1394/03/15 تغییرات امیدنامه صورتجلسه مورخ 1394/02/05 تغییرات امیدنامه
1393/10/13 تغییرات امیدنامه